Wat betekent ESG voor jouw organisatie?

ESG

Door je als organisatie te ontwikkelen op het gebied van ESG kan je aantrekkelijker worden voor klanten én nieuw talent. Maar wat houdt ESG precies in? En wat betekent dit voor jouw organisatie?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Oftewel, Milieu, Maatschappij en Governance. Dit zijn de factoren die bepalen in welke mate jouw organisatie duurzaam met het milieu omgaat, welke maatschappelijke impact jouw organisatie heeft, en hoe de bestuurlijke zaken in jouw organisatie geregeld zijn. Vaak worden ESG en duurzaamheid door elkaar gebruikt, alleen is dit net wat te kort door de bocht. Waar duurzaamheid enkel de relatie van de organisatie met het milieu bedoeld, breidt ESG zich uit met de relatie van de organisatie met de maatschappij en hoe de bestuurlijke zaken geregeld zijn. 

Waarom zijn deze ESG-factoren zo belangrijk?
Ten eerste zijn er de (wellicht voor de hand liggende) ethische overwegingen. Organisaties die goed omspringen met het milieu, hun werknemers en de gemeenschap waarin ze actief zijn, dragen op die manier hun steentje bij aan een betere wereld. En dat is niet alleen goed voor de wereld waar we met z’n allen in leven, maar ook voor de organisatie zelf. Goed omgaan met de wereld (en dit natuurlijk actief uitdragen) kan positief bijdragen aan de reputatie van jouw organisatie en de loyaliteit van jouw klanten en werknemers. 

Naast de ethische overwegingen zijn er ook economische redenen waarom je als organisatie graag goed wilt presteren op het gebied van ESG. Ten eerste kan het beheersen van ESG-risico’s leiden tot een lager risicoprofiel van jouw organisatie. Door milieumaatregelen te nemen kan een organisatie bijvoorbeeld het risico op eventuele toekomstige aansprakelijkheid op milieuschade beperken. Bekende voorbeelden hiervan zijn de Deepwater Horizon-ramp in de Golf van Mexico en “Dieselgate”. Natuurlijk zijn dit twee voorbeelden van organisaties van (waarschijnlijk) een andere orde van grootte dan die van jou, maar toch zijn dit krachtige illustraties van waarom je als organisatie proactief wil nadenken over het mitigeren van milieurisico’s - het kan namelijk enorm veel geld kosten. 

Los van het beheersen van risico’s kan het implementeren van ESG-maatregelen directe kostenbesparingen opleveren. Denk hierbij aan het verminderen van energiekosten door jouw kantoorgebouw een graadje minder warm te stoken, of het verminderen van de afvalkosten door middel van het recyclen van koffiebekers. Verder worden zowel klanten als (potentiële) medewerkers steeds milieubewuster en sociaal verantwoordelijk. Door goede prestaties op het gebied van ESG kan jouw organisatie zich onderscheiden van concurrentie en zo de klant- en medewerkerstevredenheid verbeteren. Op deze manier wordt je als organisatie aantrekkelijker voor klanten én nieuw talent. 

Hierboven hebben we geprobeerd duidelijk te maken waarom ESG belangrijk is voor jouw organisatie. Nu willen we de verschillende pilaren verder onder de loep nemen en concrete voorbeelden geven van acties die jouw organisatie kan nemen om hier mee aan de slag te gaan, om zo stappen te zetten op het gebied van ESG.


Allereerst de E - Environmental. Een van de eerste dingen waar je waarschijnlijk aan denkt is het verminderen van CO2-uitstoot. En dat is zeker een mooie start. Door gebruik te maken van groene stroom in je kantoren kan je bewust bezig zijn met het verminderen van CO2-uitstoot. Daarnaast zou je duurzaamheidscriteria kunnen opnemen in je inkoopbeleid. Door enkel zaken te doen met leveranciers die actief bezig zijn met het duurzaam produceren van goederen moedig je andere bedrijven aan om bewust met het milieu om te gaan. Verder zou je ervoor kunnen kiezen om geen kartonnen koffiebekers meer te gebruiken en herbruikbare mokken neer te zetten bij het koffiezetapparaat.  

Dan nu de S - Social, oftewel: Maatschappij. Er zijn verschillende manieren om in te spelen op deze ESG-factor. De meest voordehandliggende plek om te beginnen is binnen je eigen organisatie - bij je eigen werknemers. Door te investeren in de ontwikkeling van je werknemers, hun gezondheid, en welzijn, kun je een prettige werkomgeving creëren. Naast het feit dat een prettige werkomgeving bijdraagt aan betere prestaties van jouw organisatie, hebben deze fitte en vitale werknemers een positieve invloed op de gemeenschap waar ze in leven. Hoe mooi is dat! Bij Fit staat de ontwikkeling van onze Fitters centraal, en dit geven wij handen en voeten door zowel deelname aan interne als externe opleidingen aan te moedigen. Daarnaast beschikt iedereen binnen Fit over een vitaliteitsbudget, dat zij vrij aan het bewaken van hun vitaliteit mogen besteden. 

Door in het verlengde daarvan ook te ontdekken hoe jouw organisatie kan bijdragen aan de maatschappij als geheel kun je je nog verder ontwikkelen op de ESG-factor Maatschappij. Wat doet jouw organisatie voor de samenleving? Door jouw kennis en kunde in te zetten om ook terug te geven aan jouw stad of gemeenschap zet jij nét dat stapje extra waarmee je je kunt onderscheiden van andere organisaties. 

En last but not least, de G - Governance. Dit gaat over hoe het bestuur in jouw organisatie geregeld is. Door te zorgen voor een duidelijke en transparante bestuursstructuur waarbij er regelmatig gesproken wordt met alle stakeholders kun je de integriteit van jouw organisatie waarborgen. Hoe vaak wordt er in jullie organisatie een presentatie gehouden door het management waarbij iedereen wordt bijgepraat over de stand van zaken? Door iedereen mee te nemen in de stand van zaken en deelgenoot te maken van verschillende risico’s kan er draagvlak gecreëerd worden voor het beleid en bepaalde (misschien wel controversiële) beslissingen. 

Naast goed bestuur scharen we ook compliance onder de factor Governance. In hoeverre heeft jullie organisatie een bedrijfsreglement? En wordt deze ook gedeeld met iedereen die nieuw in dienst komt? Worden mensen binnen jouw organisatie ook gestimuleerd om zich naast het bedrijfsreglement ook te houden aan de geldende wet- en regelgeving? Door hier actief mee bezig te zijn borg je dat jouw organisatie goed presteert op het gebied van Governance. 

Presteren op de verschillende factoren van ESG kan jouw organisatie dus helpen om aantrekkelijker te worden voor klanten en nieuw talent. En dit helpt natuurlijk om lange termijn groei en winstgevendheid te waarborgen. Door ESG-factoren in de strategie van jouw organisatie te integreren kun risico’s gemitigeerd en nieuwe kans gecreëerd (en benut!) worden. 

Het is daarmee volgens ons overduidelijk dat ESG-factoren van essentieel belang zijn voor bedrijven. Of jij nu de man aan het roer bent of een consument die geïnteresseerd is in duurzaamheid, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de ESG-prestaties van organisaties. In dit artikel hebben we jou geprobeerd mee te nemen in concrete stappen die je kunt zetten om beter te presteren als het aankomt op ESG, en hoe het jouw organisatie kan helpen om lange termijn groei en winstgevendheid te verzekeren. Benieuwd hoe jouw organisatie zich verder kan ontwikkelen op het gebied van ESG? We denken graag met je mee! 

In gesprek met Fit?

Wil jij na het lezen van de blogs in gesprek komen met Fit? Wij staan altijd open voor jouw vragen en houden ervan onze kennis te delen en met mensen in gesprek te zijn. Neem contact op en stel je vraag!
Ik kom graag in contact

Gerelateerde blogs

Deskundig
Fit Finance Meetup 2023

Hoe Linda en Nienke als student de Fit Finance Meetup 2023 hebben ervaren

Lees meer
Deskundig
Fit Finance Meetup 2023

Hoe Linda en Nienke als student de Fit Finance Meetup 2023 hebben ervaren

Lees meer