Privacy Statement

Ten aanzien van het aangaan van een samenwerking met Fit Professionals of Finance, is het belangrijk om kennis te nemen van onze privacy statement. Bij vragen over kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.
Samen impact maken in finance

Privacy statement
Fit Professionals of finance

Inleiding

Dit is het privacy statement van Fit Professionals of Finance B.V., werkzaam in de sector van uitzendbedrijven. Fit Professionals of Finance B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en houdt kantoor aan de:

 • Rozenburglaan 15 te (9727 DL) Groningen
 • Dokter van Deenweg 108 te (8025 BK) Zwolle

Fit Professionals of Finance B.V. wordt in dit document als Fit Professionals aangeduid.

Fit Professionals hecht veel waarde aan uw privacy. De door u verstrekte persoonsgegevens worden met zorg en inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld. Mocht u echter alsnog aanmerkingen en/of vragen hebben omtrent uw persoonsgegevens of ons privacybeleid kunt u dit kenbaar maken via backoffice@fit-professionals.nl of een brief te sturen naar een van de bovenstaande adressen.

Doel en wettelijke basis van verwerking van gegevens van werknemers of contractanten

Persoonsgegevens die Fit Professionals van haar flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddeling relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie aan te gaan gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 • om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • om u te bemiddelen naar werk, uw opleiding of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 • om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Fit Professionals aanbiedingen te kunnen doen;
 • voor management doeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze website dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Doel en wettelijke basis van verwerking van gegevens van (potentiële) opdrachtgevers

Persoonsgegevens die Fit Professionals van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbieden te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot gebruik en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web omgevingen, portals en intranet omgevingen;
 • om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze website dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Ontvangers van de gegevens

Fit Professionals kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstituten), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (zoals verwerkers).

Daarnaast kan Fit Professionals uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Verder kan Fit Professionals uw profiel of curriculum vitae, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken, eventueel aangevuld met de testresultaten van door u (online) uitgevoerde testen.

Bewaartermijn

Fit Professionals bewaard uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taken. Voor uitgaande persoonsgegevens hanteren wij een termijn van twee jaar.

rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak via de eerder genoemde contactgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

cookies

Fit Professionals gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk nood de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak.