Willemijn Tilman

De sociale en punctuele Willemijn is alweer een tijdlang actief als financieel programma controller. Ze werkt nog steeds bij dezelfde opdrachtgever, maar is daar na een uitstekende start, waarin ze de basis goed onder de knie heeft gekregen, doorgestroomd naar een hoger niveau. Hier kan ze zich volop ontwikkelen. Zowel bij onze opdrachtgever als bij Fit zelf voegt Willemijn waarde toe door haar grote betrokkenheid, die ze laat zien door actief mee te denken en zich volledig in te zetten.

Ze wordt blij van het enthousiasme binnen Fit.

Willemijn vindt een goede balans tussen werk en privé belangrijk om fit te blijven. Ze laat het werk los zodra ze naar huis gaat, en ze houdt ervan om op pad te gaan met vrienden en familie, maar ook om lekker thuis te zijn. Even de batterij opladen!

De kernwaarden van Fit Professionals

Deskundig

Fit Professionals of Finance verstaan hun vak en blijven voortdurend in ontwikkeling. Ze stellen zich in alle situaties professioneel op. Ze gaan vertrouwelijk om met interne informatie. Wij waarborgen dit door toezicht te houden, training aan te bieden en te investeren in hun ontwikkeling.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Met onze opdrachtgevers gaan we voor langetermijnrelaties waarin we op basis van vertrouwen en respect waarde creëren. We delen graag onze kennis en ervaring om bij te dragen aan het behalen van professionele en zakelijke doelen.

Vitaal

We zetten hoog in op een gezonde balans tussen de mentale en de fysieke gezondheid van onze professionals. Dit leidt volgens ons tot betere prestaties, meer plezier en meer energie op de werkvloer. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze eigen verwachtingen en die van onze opdrachtgevers waarmaken en zelfs overtreffen.