Wat is een KPI? Betekenis en uitleg

In principe heeft iedereen in je organisatie met kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) te maken. Ook je business controllers en financial controllers. Maar wat zijn KPI’s precies? Wat zijn voorbeelden van kritieke prestatie-indicatoren? En waarom zijn ze zo belangrijk? Wij leggen het uit.

Betekenis KPI

KPI is de afkorting voor kritieke prestatie-indicator. De Engelse term is key performance indicator – de afkorting dekt dus de lading in de beide talen.

Met kritieke prestatie-indicatoren kun je de prestaties van je organisatie, je teams en de afzonderlijke medewerkers meten. Ze maken de voortgang meetbaar en concreet. Zo kun je zien waar je het goed doet en waar nog werk te doen valt.

Een goede KPI stel je op volgens het SMART-principe. Dat betekent dat hij moet voldoen aan de volgende eisen:

  • specifiek
  • meetbaar
  • aanvaardbaar
  • realiseerbaar
  • tijdgebonden

Voorbeelden van KPI’s

Met kritieke prestatie-indicatoren kun je eigenlijk alles meten wat je wilt. Je kunt bijvoorbeeld KPI’s opstellen om je algehele missie en visie richting te geven, maar je kunt ze ook ontwikkelen voor specifieke afdelingen, zoals verkoop en finance.

Hieronder geven we een paar voorbeelden van key performance indicators. Elke organisatie heeft zijn eigen focuspunten, en dus zijn eigen key performance indicators. Kijk daarom naar wat voor jouw bedrijf het allerbelangrijkst is.

Voor sales zou je kunnen kijken naar maandelijkse groei, maar je kunt ook meten wat de gemiddelde conversietijd is of wat het gemiddelde aankoopbedrag van klanten is.

Kritieke prestatie-indicatoren voor finance zijn bijvoorbeeld: wat is de omzetontwikkeling, de nettowinstmarge of de return-on-investment (ROI).

Waarom zijn KPI’s belangrijk?

Als organisatie stel je doelen voor de lange termijn en de korte termijn. Vervolgens vertaal je deze naar concrete operationele doelstellingen. KPI’s maken de voortgang van deze doelen meetbaar. Zo zie je met goede KPI’s of je idee realistisch is en of het doel haalbaar is.

Wanneer je geen of slechte kritieke prestatie-indicatoren gebruikt, is het lastig om de concrete voortgang van je doelen te meten. Een gevolg daarvan is dat het zonder kritieke prestatie-indicatoren moeilijk is om richting te geven aan je organisatie.

Werken met KPI’s

Een valkuil bij het bedenken van kritieke prestatie-indicatoren is dat je er te veel opstelt, met te weinig focus. Zo krijg je een overload aan informatie. Als je goede professionals in je organisatie hebt, zorgen zij voor het juiste aantal kritieke prestatie-indicatoren met een goede focus. Een Business Intelligence-consultant, financial controller of business controller kan helpen met het scherp krijgen van je KPI’s.

Om inzicht te krijgen in hoe het ervoor staat met je key performance indicators, is goede dashboarding van groot belang. Dashboards visualiseren de belangrijkste bedrijfsinformatie. Hiermee maak je de voortgang van je KPI’s inzichtelijk.