Wat is een auditor?

Auditors vervullen een sleutelrol in iedere grotere organisatie. Maar wat doen ze precies? En wat betekent audit? We leggen het je uit en benoemen ook welke taken precies onder deze functie vallen.

Wat is een audit?

Audit is een Engels woord. Het betekent letterlijk ‘controle’. Een audit is eigenlijk een meetmoment binnen een bedrijf. In de kern draait het hierbij om:

  • Vaststellen hoe iets zou moeten gaan;
  • Onderzoeken hoe het echt verloopt;
  • Het in kaart brengen van verbeterpunten.

Met andere woorden: audits brengen in kaart of een organisatie aan de gestelde of afgesproken kwaliteitseisen voldoet. Een audit heeft meestal betrekking op de financiële analyse van organisaties.

Wat is een auditor?

Een auditor is degene die de audit uitvoert. Hij of zij gaat op basis van checklists na of de realiteit overeenkomt met hoe het zou moeten zijn. Wijkt dit van elkaar af? Hoe groot is het gat? De auditor geeft deze bevindingen vervolgens door aan het management. Dit gebeurt in de vorm van een rapport.

Werkzaamheden van een auditor

De werkzaamheden van een auditor verschillen per organisatie en de specialisatie van de auditor. Zo zijn er financiële auditors (ook wel accountants genoemd), IT-auditors of auditors die toezien op milieuzaken. Maar iedere auditor heeft in principe de volgende taken:

  • Het opzetten van controleprogramma’s
  • Bedrijfsdocumenten en procedures analyseren
  • Risico’s signaleren
  • Beoordelen of regels worden nageleefd
  • Opstellen van auditrapportages

Het verschil tussen interne en externe audits

Er zijn zowel interne als externe audits. Een interne audit is erop gericht om de eigen organisatie te verbeteren. De auditor is dan iemand binnen de organisatie. Het doel van een interne audit is om mogelijke kansen en risico’s in kaart te brengen. Vervolgens komt de auditor op basis hiervan met verbeterpunten.

Zo controleert een financieel auditor of alles binnen de organisatie financieel is te verantwoorden. Klopt de administratie? De jaarrekening? Zulke financiële controles zijn onmisbaar voor een organisatie.

Een externe audit wordt gedaan in opdracht van een externe partij – bijvoorbeeld een klant, een potentiële koper of een certificerende instelling.

Waar werken auditors?

Dat hangt er vanaf. Interne auditors werken meestal bij het bedrijf waar ze de audit uitvoeren. Je kunt in dienst zijn bij het bedrijf zelf, maar je kunt ook gedetacheerd zijn via een financieel detacheringsbureau. Externe auditors werken meestal bij accountantskantoren of certificeringsbedrijven, zoals de ISO.