Cashflow: betekenis en waarom is het belangrijk

Cashflow (in het Nederlands: kasstroom) is een ontzettend belangrijke KPI. Het is voor bedrijven een manier om hun prestaties te meten. Op deze pagina lees je wat cashflow is en welke soorten er zijn. Ook bespreken we het belang van vooruitkijken.

Wat is cashflow?

Laten we beginnen bij de basis, want wat is cashflow eigenlijk? Simpel gezegd is het je kasstroom: de inkomsten min de uitgaven over een bepaalde periode. Dit kan een maand zijn, maar ook een jaar.

Een cashflow laat je inzien hoe jij als bedrijf presteert. En scherp inzicht in data is cruciaal. Let wel op: dit is niet hetzelfde als je winst- en verliesrekening. Je kunt namelijk een positieve cashflow hebben, terwijl je eigenlijk verlies maakt. Bijvoorbeeld omdat de afschrijvingen nog niet zijn meegenomen of omdat openstaande facturen nog niet zijn betaald.

Cashflow berekenen - een simpel voorbeeld

Om je te laten zien hoe je cashflow berekent, geven we je een simpel voorbeeld. Stel dat er in september €50.000 binnenkomt, en €40.000 uitgaat. In dit geval heb je deze maand een positieve kasstroom van €10.000. Nogmaals: het gaat hier om het verschil tussen je ontvangsten en uitgaven, niet om je winst en verlies.

Drie soorten cashflor

Er bestaan drie soorten cashflow: operationele, investerings- en financieringscashflow.

  • Operationele cashflow heeft te maken met de dagelijkse operatie van het runnen van een business. Dit zijn bijvoorbeeld de salarissen van medewerkers. Meestal zijn dit de grootste uitgaande geldstromen van een bedrijf.
  • Investeringscashflow omvat de inkomsten en uitgaven voor de duurzame investeringen die je doet. Voorbeelden hiervan zijn uitgaven zoals de computers en het meubilair op kantoor, maar ook de licenties van softwarepakketten die je afneemt. Inkomsten wat betreft investeringscashflow ontstaan wanneer je de investeringen weer verkoopt.
  • Financieringscashflow gaat over de uitgaven en investeringen rondom je financieringen. Bijvoorbeeld aandelen die je hebt, maar ook kredieten die uitstaan bij derden.

Waarom is cashflow belangrijk?

Voor organisaties is het ontzettend belangrijk om vooruit te kijken. Dat doen veel van onze finance professionals ook tijdens hun werkzaamheden voor klanten. Cijfers bieden perspectief.

Het berekenen van cashflow is een goede eerste stap, maar vervolgens moet je op basis daarvan ook actie ondernemen. Bijsturen is cruciaal.

Heb je een negatieve kasstroom? Dat is niet altijd een probleem, bijvoorbeeld wanneer je een grote investering hebt gedaan. Maar houdt de negatieve cashflow lange tijd aan? Dat signaleert problemen en dan is onderzoek noodzakelijk. Finance professionals kunnen je helpen de inkomsten en uitgaven kritisch te bekijken, de juiste vragen te stellen en zo de oorzaak achterhalen.

Een langdurige positieve cashflow is een goed signaal voor zowel het bedrijf zelf als mogelijke investeerders. Je kunt als organisatie aan al je verplichtingen voldoen. Het houdt de motor draaiende – en dat is precies wat je als bedrijf wilt.