Verschil tussen financial controller en business controller

De afgelopen jaren is er steeds meer vraag naar professionals als financial controllers (FC) en business controllers (BC). Deze twee functies worden vaak door elkaar gehaald; soms zie je in vacatures zelfs een omschrijving voor een financial controller, met als kop ‘business controller gezocht’.

De FC en BC hebben zeker overeenkomsten, maar de twee functies zijn vooral heel verschillend. Wij vertellen je wat de functies financial controller en business controller precies inhouden en welke taken erbij horen. Daarna vertellen we over de overeenkomsten en verschillen tussen de twee functies.

Wat is een financial controller?

De financial controller is een financieel-economisch expert. Hij of zij ondersteunt directie en management bij het besturen en beheersen van de organisatie, met de nadruk op de financiële huishouding. Belangrijke verantwoordelijkheden zijn het geven van financiële informatie en het opstellen van financiële rapportages.

Wat doet een financial controller?

Een FC is vooral bezig met het opstellen van financiële rapporten, begrotingen, balansen en jaarrekeningen. Ook het maken van meerjarenplannen en het formuleren van KPI’s kunnen deel van de werkzaamheden zijn. Deze functie vergt een hoge mate van precisie.

Wat is een business controller?

De business controller is een financieel-economisch expert die directie en management adviseert over strategische besluiten. Ook geeft hij of zij input over de optimalisatie van de organisatiestructuur.

Wat doet een business controller?

Een BC houdt zich bezig met het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen en het adviseren over strategische besluiten. In deze functie is het belangrijk om outside the box te kunnen denken.

Overeenkomsten financial controller en business controller

De financial controller en business controller zijn allebei financieel-economisch expert. Beide controllers ondersteunen en adviseren management en directie.

Ook de opleiding kan overeenkomen: vaak hebben personen in deze functies een financiële/economische opleiding gedaan. Daarnaast zie je in de functie van business controller ook wel bedrijfskundigen en bedrijfseconomen.

Verschillen tussen financial controller en business controller

Dan nu de verschillen. Het komt in de basis hierop neer: de financial controller is vooral bezig met het hier en nu, de business controller kijkt naar de toekomst.

De financial controller houdt zich bezig met de financiën, de business controller neemt aan de hand van de financiën beslissingen voor verbeteringen en besparingen binnen het bedrijf.

Financial controllers zijn vaak bezig met het opstellen van financiële documenten. Vervolgens adviseren ze directie en management hierover.

Business controllers analyseren processen en (strategische) ontwikkelingen. Zij adviseren directie en management over de verbetering en aanpak van deze processen en ontwikkelingen op basis van de (financiële) rapportages.

Vaak zie je dat de BC voortborduurt op het werk dat de FC heeft geleverd.

Toekomst financial controller en business controller

Beide functies zijn continu in beweging. Zo kijkt de financial controller ook steeds meer vooruit. Je ziet bijvoorbeeld dat hij of zij zich in sommige organisaties ook bezighoudt met de verbetering van financiële processen.

Ook moeten beide controllers zich aanpassen aan de IT-ontwikkelingen. Het omgaan met dashboards en big data (business intelligence)is steeds meer onderdeel van het werk van de FC en BC.

De business controller en financial controller zijn twee verschillende functies die verschillende kwaliteiten nodig hebben. Ze hoeven in de basis zeker geen concurrenten van elkaar te zijn – als je het goed doet, kunnen ze elkaar juist perfect aanvullen.