Compliance: wat is het?

De term compliance wordt veel gebruikt binnen de financiële sector. Maar wat betekent het? En welke rol speelt compliance binnen (financiële) organisaties? Fit Professionals legt het je uit.

Wat is compliance?

Het begrip compliance stamt af van het Engelse werkwoord ‘to comply’, wat ‘naleven’ betekent. Compliance heeft te maken met het naleven van geldende wet- en regelgeving. Normen en regels gelden natuurlijk in alle sectoren, en extra sterk bij financiële organisaties.

Sinds de financiële crisis in 2008 is compliance steeds belangrijker geworden. Er zijn dan ook veel regels bijgekomen voor financiële instellingen, om financiële schandalen in de toekomst te voorkomen.

Hoe de Nederlandse Rijksoverheid hierop toezicht houdt, is vastgelegd in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). De wet is van toepassing op banken en verzekeraars, maar ook het financiële systeem als geheel.

Wat maakt compliance belangrijk voor organisaties?

Het doel van compliance is om risico’s te verminderen en eventuele schade te vermijden die ontstaat wanneer je je als organisatie niet aan de geldende wetten en regels houdt. Compliance heeft betrekking op regels voor de gehele sector, maar slaat soms ook op interne regelgeving.

Compliance is meer dan alleen het communiceren van de geldende voorschriften binnen je bedrijf. Het opvolgen van de regels moet ook daadwerkelijk door iemand worden bewaakt. Veel financiële instellingen hebben hiervoor Compliance Officers in dienst. Zij zorgen dat de regels intern worden nageleefd en dat mensen werken volgens de normen.

Organisaties moeten ook extern verantwoording afleggen. Via een Compliance Officer laten ze zien dat ze zich aan de regels houden.

Compliance risico's

Instanties als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien toe op de naleving van compliance in de financiële sector. Als organisaties zich niet aan wet- en regelgeving houden, heet dat non-compliance. Dit kan grote gevolgen hebben.

Wanneer een organisatie bijvoorbeeld niet doorheeft dat regels veranderen en op dezelfde voet doorgaat, leven ze de geldende regels niet meer na. Vervolgens lopen ze het risico op:

  • Hoge boetes
  • Schadeclaims
  • Imagoschade

De Compliance Officers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving binnen financiële instellingen. Zij moeten voorkomen dat een bedrijf boetes, schadeclaims of imagoschade oploopt. Compliance Officers werken bij kleine en grote bedrijven. In grote organisaties en multinationals werken ze vaak samen met bedrijfsjuristen, accountants en business analisten.