Benchmark: wat betekent het en waarom is het handig?

“Dat moeten we even benchmarken” is een veelgehoorde zin in verschillende bedrijfstakken. Ook in de financiële wereld wordt deze term vaak gebruikt. Maar wat is een benchmark precies? En waarom zou je benchmarken? Wij leggen het je uit.

De betekenis van benchmark

Benchmarking is het maken van een vergelijking. Maar iemand die gaat benchmarken, vergelijkt niet zomaar twee situaties of prestaties. Bij een benchmark vergelijk je altijd iets met een ‘ideale situatie’. Bijvoorbeeld met een best presterende concurrent of andere toonaangevende bedrijven. Ook je eigen prestaties kun je benchmarken of afzetten tegen de markt.

Meten vanaf een referentiepunt

Bij benchmarking vergelijk je dus altijd met ‘de top’, de benchmark. Je bekijkt jouw prestaties relatief tot dat punt. Daarbij moet je de te vergelijken zaken ook langs precies dezelfde meetlat leggen. Waarom? Je kunt moeilijk zeggen dat het ene resultaat of proces beter is dan het andere, als je de twee situaties op verschillende factoren beoordeeld.

Waarom benchmarken?

Er zijn verschillende redenen om te benchmarken. Dit is in principe op te delen in externe en interne benchmarking.

Stel, je wilt jouw organisatie vergelijken met vergelijkbare partijen in dezelfde branche. Door jezelf naast andere bedrijven te leggen, ontdek je wat er wel of niet goed gaat. En dus ook wat er beter kan. Deze vorm noemen we ook extern benchmarken.

Je kunt ook intern benchmarken, dus binnen de organisatie. Bij een interne benchmark vergelijk je bijvoorbeeld teams of afdelingen met elkaar. Dit geeft inzicht in wat er intern gezien beter kan.

Soorten benchmarks

Je kunt verschillende soorten benchmarks uitvoeren.

  • Procesgericht. Het vergelijken van processen. Dit kan zowel intern als extern zijn. Bij procesgerichte benchmarking kijk je onder andere naar de efficiëntie en kosten van processen – iets waar we bij Fit enthousiast van worden!
  • Productgericht. Het vergelijken van producten. Productgerichte benchmarking is meestal extern. Het doel is om de sterke en zwakke punten van je eigen product te achterhalen.
  • Prestatiegericht. Het vergelijken van prestaties en resultaten. Prestatiegerichte benchmarking kan zowel intern als extern. Deze methode is populair in de financiële sector. Bijvoorbeeld door de eigen organisatie te vergelijken met de best presterende organisaties in de branche. Ook de eigen prestaties kunnen worden afgewogen tegen eerdere eigen resultaten.

Benchmarken in 4 stappen

Er is geen eenduidige manier aan te wijzen hoe je precies moet benchmarken. Hoe je het proces inricht, hangt immers af van wat je met elkaar gaat vergelijken. In grote lijnen bevat het benchmarkingproces in ieder geval de volgende 4 stappen:

1. Informatie verzamelen
2. Data analyseren
3. Vergelijken
4. Stappen implementeren om te verbeteren

Organisaties werken hard om processen, producten of resultaten te maximaliseren. Benchmarken geeft inzicht in jouw positie, waar je nu bent, ten opzichte van waar je naartoe wilt. De methode is zo cruciaal dat onze gedetacheerde financials eigenlijk niet meer zonder kunnen.