Jos Hebels

Jos is een nieuwsgierige en fanatieke finance professional met een Bachelor of Business Administration op zak. Hij heeft veel belangstelling voor het verhaal achter de cijfers en kan dit goed overbrengen aan niet-financials. Bovendien kan hij zich behoorlijk vastbijten in een uitdaging. 

Door processen ter discussie te stellen en het gesprek aan te gaan, wil Jos bereiken dat ze efficiënter worden ingericht. Jos voelt zich erg prettig in deze rol, waarbij hij zich vrij door de organisatie heen kan bewegen. Hij heeft graag mensen om zich heen en houdt van een persoonlijke benadering. Juist daarom heeft hij ervoor gekozen om bij Fit Professionals of Finance te werken. 

Bij Fit verwacht Jos zijn ervaring uit te breiden bij diverse opdrachtgevers. Hij verheugt zich erop om mee te groeien met de veranderende rol van de controller. Dat die steeds meer adviserend en navigerend wordt en minder om de juistheid van de cijfers gaat, vindt hij prachtig. 

Telefoonnummer: +316 20111927

De kernwaarden van Fit Professionals

Deskundig

Fit Professionals of Finance verstaan hun vak en blijven voortdurend in ontwikkeling. Ze stellen zich in alle situaties professioneel op. Ze gaan vertrouwelijk om met interne informatie. Wij waarborgen dit door toezicht te houden, training aan te bieden en te investeren in hun ontwikkeling.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Met onze opdrachtgevers gaan we voor langetermijnrelaties waarin we op basis van vertrouwen en respect waarde creëren. We delen graag onze kennis en ervaring om bij te dragen aan het behalen van professionele en zakelijke doelen.

Vitaal

We zetten hoog in op een gezonde balans tussen de mentale en de fysieke gezondheid van onze professionals. Dit leidt volgens ons tot betere prestaties, meer plezier en meer energie op de werkvloer. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze eigen verwachtingen en die van onze opdrachtgevers waarmaken en zelfs overtreffen.