Iris Planting

Vanuit de studie Facility Management maakte Iris kennis met de basisprincipes van marketing. Hier werd ze enthousiast van! De keuze voor haar master was dan ook snel gemaakt: International Marketing. Om het internationale aspect van deze master nog wat kracht bij te zetten, volgde ze hem in Zweden. Iris houdt enorm van reizen. Tijdens haar bachelor heeft ze dan ook stage gelopen in zowel Nieuw-Zeeland als Londen.

De functie van Digital Marketing Professional die ze zag staan op de website van Fit, sprak Iris aan. Ze wilde graag werken in een betrokken, jong bedrijf waar ze haar creativiteit op los kon laten. Dit vond ze terug in de kernwaarden van Fit. In het eerste gesprek met Erik werd dit enthousiasme versterkt. Ze voelde zich direct op haar gemak.

Bij Fit krijgt Iris de kans om gedeeltelijk haar eigen functie vorm te geven. Dit komt goed uit, want ze heeft al volop ideeën om de zichtbaarheid van Fit online en offline te vergroten!

De kernwaarden van Fit Professionals

Deskundig

Fit Professionals of Finance verstaan hun vak en blijven voortdurend in ontwikkeling. Ze stellen zich in alle situaties professioneel op. Ze gaan vertrouwelijk om met interne informatie. Wij waarborgen dit door toezicht te houden, training aan te bieden en te investeren in hun ontwikkeling.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Met onze opdrachtgevers gaan we voor langetermijnrelaties waarin we op basis van vertrouwen en respect waarde creëren. We delen graag onze kennis en ervaring om bij te dragen aan het behalen van professionele en zakelijke doelen.

Vitaal

We zetten hoog in op een gezonde balans tussen de mentale en de fysieke gezondheid van onze professionals. Dit leidt volgens ons tot betere prestaties, meer plezier en meer energie op de werkvloer. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze eigen verwachtingen en die van onze opdrachtgevers waarmaken en zelfs overtreffen.