fbpx

Florian Kooistra

Florian wordt er gelukkig van om een positieve bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief van een organisatie. Na het behalen van de hbo bachelor Finance en Control op NHL Stenden in Emmen, is Florian direct het werkveld ingegaan en snel doorgegroeid tot senior assistent accountant op de controleafdeling bij een accountantsorganisatie. Na bijna drie jaar ervaring te hebben opgedaan, kwam Florian er achter dat hij meer betrokken wil zijn bij de dagelijkse bedrijfsvoering van een organisatie.

Door sterke gedrevenheid en financieel inzicht is Florian in staat om bedrijfsprocessen en financiële vraagstukken snel te doorgronden. De combinatie van sterke communicatieve vaardigheden en een professionele houding zorgen ervoor dat Florian snel de voeten aan de grond krijgt binnen een organisatie. Dit sluit ook aan op de voorkeur die is ontstaan voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen op zowel persoonlijk als digitaal vlak. In de komende jaren wil Florian zich op sociaal en werkgebied verder blijven ontwikkelen.

Om zowel mentaal als fysiek FIT te blijven, gaat Florian graag naar sportwedstrijden (voetbal of motorsport), wordt er regelmatig een bezoek gebracht aan de sportschool en probeert hij vooral te genieten van het leven.

De kernwaarden van Fit Professionals

Deskundig

Fit Professionals of Finance verstaan hun vak en blijven voortdurend in ontwikkeling. Ze stellen zich in alle situaties professioneel op. Ze gaan vertrouwelijk om met interne informatie. Wij waarborgen dit door toezicht te houden, training aan te bieden en te investeren in hun ontwikkeling.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Met onze opdrachtgevers gaan we voor langetermijnrelaties waarin we op basis van vertrouwen en respect waarde creëren. We delen graag onze kennis en ervaring om bij te dragen aan het behalen van professionele en zakelijke doelen.

Vitaal

We zetten hoog in op een gezonde balans tussen de mentale en de fysieke gezondheid van onze professionals. Dit leidt volgens ons tot betere prestaties, meer plezier en meer energie op de werkvloer. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze eigen verwachtingen en die van onze opdrachtgevers waarmaken en zelfs overtreffen.