fbpx
Droombanen voor financieel medewerkers in Groningen

Wie zijn de Fit Professionals of Finance?

Financieel experts, altijd op zoek naar ontwikkeling en uitdaging

Fit Professionals of Finance is in 2015 opgericht vanuit een behoefte aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Na jarenlang zelf als gedetacheerd financieel expert te hebben gewerkt, ontwikkelden wij het gedachtegoed dat nu Fit Professionals of Finance heet. Dit business model wordt organisatie-breed gedragen. Iedereen heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en meerwaarde. Het feit dat we snel groeien, spreekt wat ons betreft boekdelen.

Werving & Selectiebureau in Groningen

Onze kernwaarden: deskundig, betrokken, vitaal

De 3 kernwaarden van Fit Professionals of Finance: deskundig, betrokken, vitaal, komen tot uitdrukking in alles wat we doen, zowel extern als intern gericht.

Alleen het beste voor onze opdrachtgevers

Extern gericht levert Fit Professionals of Finance uitsluitend inhoudelijk deskundige professionals. We werken alleen met de allerbeste mensen! Zij voegen structureel waarde toe door zich betrokken op te stellen. Ze gaan helemaal op in jouw organisatie; ze zijn pas content als ze de opdracht naar tevredenheid hebben uitgevoerd en liefst nóg verder zijn gekomen.

Als organisatie tonen we onze betrokkenheid door schaduwmanagement, waarbij we de vinger aan de pols houden tijdens de werkzaamheden. Verloopt de opdracht naar wens? Ontstaan er nieuwe vragen? Kunnen we ondersteuning bieden? Ook vitaliteit speelt een grote rol in onze filosofie. Wij zijn ervan overtuigd dat je beter presteert wanneer je je fit voelt.

We werken zeer gestructureerd. Elke opdracht begint met een plan van aanpak waarin duidelijk wordt omschreven wat de vraag is en hoe Fit Professionals of Finance daarin gaat voorzien. Tussentijds krijg je voortgangsrapportages met een helder overzicht van wat er al is bereikt en wat er nog te gebeuren staat, en aan het eind van de opdracht ontvang je een eindrapportage. Dat maakt het succes en de meerwaarde van onze dienstverlening voor iedereen zichtbaar en meetbaar.

Financieel personeel aannemen

Investeren in onze professionals

Intern gericht blijken onze 3 kernwaarden uit de tijd, energie en middelen die we investeren om onze professionals goed te leren kennen. We weten waarin ze uitblinken en op welke punten ze nog iets te leren hebben. We bieden niet alleen permanente educatie aan, we hebben zelfs een eigen trainingsprogramma ontwikkeld: de Fit Course. We bespreken wat hen drijft en waar ze voldoening uit halen. Zo bieden we hun elke dag de gelegenheid om optimaal te presteren en vitaal te blijven. En natuurlijk hebben we dankzij deze investering snel de professional gevonden die in jouw team past.

Op basis van onze kernwaarden zijn we bovendien een netwerkorganisatie die maandelijks bijeenkomt om bij te praten en kennis en kunde met elkaar te delen. Omdat we zelden met elkaar in een kantoorruimte samenwerken, vinden we het belangrijk dat er regelmatig contact is en dat onze professionals een band met elkaar opbouwen. Onze betrokkenheid blijkt onder andere uit het mentorschap dat ervaren professionals op zich nemen ten opzichte van trainees, juniors en mediors. Als klankbord, coach en kritisch begeleider stimuleren ze hun ontwikkeling.

Dankzij die goede begeleiding kunnen onze fitte finance professionals aan de slag als de inkt op hun diploma nog nat is. Ze ontwikkelen zich snel doordat ze onze Fit Course volgen, training krijgen in soft skills en met hun begeleider bespreken wat zich op de werkvloer voordoet. In de loop der tijd groeien ze van trainee naar junior, medior en senior finance professional. De toegevoegde waarde van Fit Professionals of Finance, voor jou als opdrachtgever en voor hen als financieel deskundige, is dat we hen in alle stappen van dat ontwikkelingsproces begeleiden.

De kernwaarden van Fit Professionals

Deskundig

Fit Professionals of Finance verstaan hun vak en blijven voortdurend in ontwikkeling. Ze stellen zich in alle situaties professioneel op. Ze gaan vertrouwelijk om met interne informatie. Wij waarborgen dit door toezicht te houden, training aan te bieden en te investeren in hun ontwikkeling.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Met onze opdrachtgevers gaan we voor langetermijnrelaties waarin we op basis van vertrouwen en respect waarde creëren. We delen graag onze kennis en ervaring om bij te dragen aan het behalen van professionele en zakelijke doelen.

Vitaal

We zetten hoog in op een gezonde balans tussen de mentale en de fysieke gezondheid van onze professionals. Dit leidt volgens ons tot betere prestaties, meer plezier en meer energie op de werkvloer. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze eigen verwachtingen en die van onze opdrachtgevers waarmaken en zelfs overtreffen.