fbpx

Maak je kernwaarden zichtbaar

Onderscheid je door je kernwaarden zichtbaar te maken

Leiderschap cirkel Leary

De arbeidsmobiliteit neemt toe en werkzaamheden veranderen. Dat maakt het voor veel organisaties lastig om hun strategie en doelstellingen te delen en uit te dragen, zowel binnen de organisatie als daar buiten.

Mooie woorden zijn niet genoeg. Afgezien van benoemen wat je belangrijk vindt, moet je laten zien waaruit dat blijkt.

Strategie op papier

Toen Fit Professionals of Finance werd opgericht, was ons doel om in Noord-Nederland een netwerk van gedreven finance professionals op te bouwen. Samen met onze opdrachtgevers wilden wij ons verder ontwikkelen. We kwamen er al snel achter dat onze strategie alleen op papier bestond. We hadden hem niet concreet vertaald naar doelstellingen voor medewerkers en opdrachtgevers. Ook maakten we onze strategie niet zichtbaar.  

Kortom, wij waren genoodzaakt onze doelstellingen duidelijk en concreet te maken. We moesten dat op een zodanige manier doen dat zowel professionals als opdrachtgevers zich erin konden herkennen.

We moesten duidelijk maken waarin FIT onderscheidend is en hoe wij daar als professioneel detacheringsbureau aan werken.  

strategie van Fit

Onderscheid je door doelstellingen te realiseren

Onze professionals creëren waarde doordat ze processen en informatiestromen beschrijven en verbeteren, automatiseren en nog veel meer. Hierdoor krijgt de dienstverlening van FIT meer waardevolle eigenschappen en vaste opdrachtgevers.

Maar ook als je medewerkers of opdrachtgevers zich bewust zijn van die waardevolle eigenschappen of van je strategie, ben je er nog niet. Alleen door doelstellingen te realiseren, voer je een strategie uit en word je als organisatie onderscheidend.

FIT is Deskundig, Betrokken en Vitaal

Fit Professionals of Finance bedacht iets om zichzelf scherp te houden. In 2016 vertaalden we onze visie naar drie kernwaarden: Deskundig, Betrokken en Vitaal.

Door deze kernwaarden uit te dragen, tonen wij de waardevolle eigenschappen van onze dienstverlening. Maar hoe zorgen we ervoor dat we deze kernwaarden uitdragen? Hoe maken we zichtbaar dat we er invulling aan geven?

Financieel detacheringsbureau FIT

Benoemen, delen, zichtbaar maken

Bij Fit Professionals dragen we de kernwaarden uit door duidelijk te benoemen wat we hier als organisatie onder verstaan. We delen ze intern en extern, dus met onze professionals én met onze opdrachtgevers.

We doen er nadrukkelijk moeite voor om zichtbaar invulling te geven aan onze kernwaarden. Zo maken we de kernwaarde Deskundigheid intern zichtbaar door bijeenkomsten te organiseren om de deskundigheid van onze professionals verder te verdiepen.

We werken dan samen een business case uit, verzorgen een communicatietraining of stellen tijd beschikbaar om te leren werken met nieuwe financiële softwareapplicaties.

Recruitment werving en selectie

Extern dragen we de kernwaarden uit door onze opdrachtsystematiek toe te passen en door onze deskundigheid te delen met opdrachtgevers.
Ook onze twee andere kernwaarden, betrokkenheid en vitaliteit, dragen we intern en extern met dezelfde passie uit.

Overtref de verwachtingen

Het benoemen en uitdragen van kernwaarden zorgt voor duidelijke kaders en verwachtingen. Door daar voortdurend aan te werken, maak je ze zichtbaar voor je eigen organisatie en je opdrachtgevers. Je stelt je medewerkers in staat om die kernwaarden uit te dragen.

Daardoor stel je je opdrachtgevers in staat om de kernwaarden te ervaren en te beleven. Je bewijst jezelf als organisatie elke dag opnieuw. Hiermee maak je de weg vrij voor het realiseren van je doelstellingen en het overtreffen van verwachtingen. Bij medewerkers én opdrachtgevers.

Lees ook: recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Als je wilt groeien, moet je nieuwe mensen vinden. In dit blog leggen we uit wat de betekenis van recruitment is, welke soorten recruiters er zijn en welke manier van recruitment bij jouw organisatie past.

FIT in veranderende markt - robotisering

De kernwaarden van Fit Professionals

Deskundig

Fit Professionals of Finance verstaan hun vak en blijven voortdurend in ontwikkeling. Ze stellen zich in alle situaties professioneel op. Ze gaan vertrouwelijk om met interne informatie. Wij waarborgen dit door toezicht te houden, training aan te bieden en te investeren in hun ontwikkeling.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Met onze opdrachtgevers gaan we voor langetermijnrelaties waarin we op basis van vertrouwen en respect waarde creëren. We delen graag onze kennis en ervaring om bij te dragen aan het behalen van professionele en zakelijke doelen.

Vitaal

We zetten hoog in op een gezonde balans tussen de mentale en de fysieke gezondheid van onze professionals. Dit leidt volgens ons tot betere prestaties, meer plezier en meer energie op de werkvloer. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze eigen verwachtingen en die van onze opdrachtgevers waarmaken en zelfs overtreffen.