Recruitment en recruiter: betekenis en uitleg

Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Als je wilt groeien, moet je nieuwe mensen vinden. Wij leggen uit wat de betekenis van recruitment is, welke soorten recruiters er zijn en welke manier van recruitment bij jouw organisatie past.

Wat is recruitment

Recruitment is eigenlijk een ander woord voor werving en selectie. Recruitment is het proces van vinden, werven, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten. Simpel gezegd: recruiters zorgen dat de juiste personen op de juiste plek komen.

Je hebt interne en externe recruiters. Externe recruiters zijn vaak bureaus, maar kunnen ook individueel opereren.

Soorten recruiter betekenis

Er zijn verschillende soorten recruiters en de betekenis verschilt per type recruiter en manier van werving en selectie. Hieronder behandelen we de meest voorkomende soorten recruiters: corporate recruiters, intercedenten en headhunters.

Corporate recruiters werven en selecteren kandidaten voor de organisatie waar ze zelf ook werken. Recruiters die voor uitzendbureaus werken worden meestal intercedenten genoemd. Tenslotte zijn headhunters recruiters die mensen met specifieke skills benaderen voor een functie: dit wordt ook executive search genoemd. Zij kunnen verbonden zijn aan een bureau, maar dat hoeft niet per se.  

Soorten recruitmentbureaus

Een speciaal werving-en-selectiebureau kan het vullen van openstaande vacatures uit handen nemen voor organisaties. Zij zijn verder niet verbonden aan de eigen organisatie. De meest voorkomende werving-en-selectiebureaus zijn uitzendbureaus en detacheerders.

Uitzendbureaus richt zich meestal op een kortstondige inzet. Vaak gaat het bij uitzendbureaus om functies op startersniveau of operationeel niveau.

Benieuwd naar het verschil tussen detachering en uitzenden? We hebben daar eerder opheldering over gegeven.  

Een detacheringsbureau gaat vaak een meer langdurige relatie aan met de gedetacheerde. Daarnaast worden gedetacheerden vaak voor een langere periode ingezet. Meestal (maar niet altijd) worden gedetacheerden op meer specialistische functies ingezet dan uitzendkrachten.

Dat betekent dat werving en selectie door een detacheringsbureau meestal meer gericht is op een niche. Deze niche kan een specifiek(e) sector, beroepsgroep of functieniveau zijn.

Recruitment wel of niet uit handen geven?

Of je de werving en selectie zelf wilt doen of dat je het uitbesteedt, hangt helemaal van je bedrijf en je wensen af.

Als je binnen de organisatie al een corporate recruiter op je hr-afdeling hebt, heeft het niet zoveel zin om de werving en selectie uit handen te geven. Ook moet je het aankunnen dat je zelf niet alle touwtjes in handen hebt. Je moet vertrouwen op een externe partij, die voor jou nieuwe collega’s recruit.

Veel organisaties vinden het juist prettig om recruitment uit handen te geven, vooral als het om een tijdelijk project of een specialistische functie gaat.

Voor een tijdelijk project kan het vaak niet uit om zelf het hele proces van werving en selectie op te starten. Je hebt dan snel iemand nodig. Externe recruiters of bureaus hebben in zo’n geval het voordeel van een groot netwerk.

Als het om een specialistische functie gaat, kan een extern bureau ook wenselijk zijn. Je hoeft niet meer door tientallen sollicitanten te ploegen, maar je krijgt een aantal passende kandidaten voorgelegd. Als je een extern bureau of persoon inhuurt voor de werving en selectie, scheelt dat jouw bedrijf veel voorwerk.

Recruitment: een breed begrip

Kort gezegd is recruitment onder te verdelen in interne en externe recruiters. Externe recruiters zijn vaak bureaus, zoals algemene recruitmentbureaus, uitzendbureaus of detacheringbureaus.

Heb je een (interne) corporate recruiter? Dan is het doorgaans niet nodig om een externe recruiter in de arm te nemen. Als je een openstaande vacature hebt voor een tijdelijke of specialistische functie, kan een externe recruiter of een extern recruitmentbureau juist wel van pas komen.