Ronde Tafel Sessie: Gemeentes & Provincies

Event type:
Netwerk Event
Wanneer:
7
December
2022
Tijd:
17:30
Locatie
Fit Professionals of Finance - Groningen
Ik wil hierheen 🔥

Over het evenement

Met de uitdagingen van vandaag, opgave gericht en met adequate (financiële) beheersing aan het werk.

Een kleine greep uit de uitdagingen van vandaag: de woningcrisis, de stijgende energie- en grondstofprijzen, de krapte op de arbeidsmarkt, het realiseren van de klimaatdoelstellingen, de opvang en huisvesting van vluchtelingen en dat is nog maar een kleine greep. Er wordt steeds meer gevraagd van (lokale) overheid, taken van decentrale overheden worden complexer en de (financiële) risico’s nemen toe.

De provincies en gemeenten worden verwacht steeds meer hybride te zijn en in te spelen op deze ontwikkelingen. Om adaptief en wendbaar te kunnen zijn is het essentieel om het landschap goed in kaart te brengen en met passende sturingsmethode inzicht te krijgen in het financiële stuk om beheersing en sturing mogelijk te maken. Makkelijk gezegd maar hoe doe je dit in de praktijk?

De basis van de ronde tafel

Door middel van een ronde tafel sessie willen wij met een kleine groep financials vanuit diverse gemeenten en provincies uit Noord-Nederland reflecteren op dit thema en hierover samen in gesprek te gaan. Op deze wijze willen wij kennis en ervaring met elkaar delen om op deze wijze van elkaar te leren. Zo kunnen wij samen in deze turbulente tijden met diverse veranderingen in het regelgevend kader grip houden op ons beleid en met adequate managementinformatie goede beslissingen blijven nemen.

Het gesprek aan de ronde tafel

Samen in gesprek om te horen hoe jouw organisatie om gaat met dit dilemma? Hoe gaan wij het echte gesprek aan met onze beleidsafdelingen en naast de focus op de inhoud meer in gesprek over beheersing en sturing? Hoe kunnen wij de adviseursrol voor onze stakeholders het beste vervullen? Wat is onze rol bij de integrale opgave? We worden steeds meer als business partner gezien en wat betekent dat voor ons en voor de functie van (financiële) controlling, dient die buiten de lijn geplaatste te worden om succesvol te zijn?

Sluit jij aan bij onze Ronde Tafel Sessie op 7 december vanaf 17:30 bij Fit Professionals in Groningen? Want zeg nou zelf dit mag je niet missen.

Gastspreker

Oeds de Jager is als gastspreker aanwezig en zal met zijn achtergrond als Register Controller en zijn specialisatie in het gemeentelijkedomein ons meenemen in zijn ervaringen. Als persoon gedijt hij goed in sterkveranderende omgevingen en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen enstrategisch advies. Oeds is daarom de uitgelezen persoon om deze sessie tefaciliteren.

Aanmelden

Gegevens
Bedankt voor jouw aanmelding. We nemen binnenkort contact op met meer informatie en details!
Oops! Something went wrong while submitting the form.