fbpx

De rol van de Controller

door Erik Botter

Technologische ontwikkelingen veranderen de wereld om ons heen. Daardoor verandert ook de functie van finance professionals. Hoe ga jij als business controller of financial controller om met die ontwikkelingen? Beschouw jij ze als een bedreiging of als een kans om te groeien?

In dit blog deel ik met je hoe de rol van de Controller zich volgens mij gaat ontwikkelen. Denk jij wel eens na over jouw positie als Controller (of andere functie op tactisch/strategisch niveau)? Het doel van deze gedachtewisseling is om te komen tot effectieve, doelgerichte organisatiebesturing.

Controller! Welke rol pak jij in de besturing van jouw organisatie?

Mijn studie Master International Finance & IT aan de UvA brengt mij op de hoogte van de laatste IT-ontwikkelingen. Behalve nieuwe inzichten biedt dit mij handvatten voor vernieuwing. Maar in sommige organisaties is er nog een behoorlijke afstand tussen deze ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk.

Mijn oud-collega Marcel den Besten heeft in zijn scriptie voor de opleiding Executive Master of Finance & Control (EMFC) in 2017 onderzoek gedaan naar het verhogen van de effectiviteit en efficiency van interne beheersmaatregelen. Hij beschrijft op een duidelijke manier wat de rol van de Controller is en hoe de Controller kan bijdragen aan het realiseren van organisatiedoelstellingen door middel van Continuous Controls Monitoring (CCM). Mede dankzij zijn omschrijving kon ik de rol van Controller verder vertalen naar twee functies: Financial Controller en Business Controller.

Financial Controller: steeds sterker IT-gerelateerd

De rol van Financial Controller wordt in mijn ogen steeds sterker IT-gerelateerd. Er zijn grotere datasets beschikbaar, zowel binnen organisaties als daarbuiten. Denk hierbij aan vrij beschikbare data als klimaatgegevens, populatie en consumentengedrag.

Ook de techniek van datastromen verandert. Ontwikkelingen als blockchaintechnologie en zogenaamde smart contracts maken datastromen minder afhankelijk van menselijk handelen en vertrouwen. De rol van de mens in het proces wordt minder (operationeel) actief.

Tot slot worden (financiële) processen in hoog tempo geautomatiseerd. Kennis van programmeren wordt steeds belangrijker. Slimme Financial Controllers grijpen hun kans en gaan de nieuwe technieken en ontwikkelingen ontdekken. Dan kunnen ze hun organisatie van compacte, relevante, betrouwbare en actuele informatie voorzien.

Business Controller: meer mensgericht en visievormend

De rol van Business Controller zie ik juist steeds mensgerichter en visievormend worden. Onze maatschappij ontwikkelt zich razendsnel. Economische grenzen vervagen. Het belang van ethisch verantwoord en duurzaam handelen krijgt steeds meer aandacht.

Deze externe ontwikkelingen hebben invloed op de besturing van organisaties. Business Controllers met een heldere visie kunnen de vertaalslag maken naar interne en externe stakeholders. Bij zowel de visievorming als de vertaling is het financiële aspect van wezenlijk belang om een goed advies te kunnen geven en de continuïteit van de organisatie te borgen.

Bedreiging voor effectief en doelgericht management

Al deze mooie kansen en ontwikkelingen hebben ook een keerzijde. Als organisaties onvoldoende vernieuwing faciliteren, of als er onvoldoende draagvlak is bij de werknemers, vormen de huidige kansen binnen afzienbare tijd juist een bedreiging voor effectieve en doelgerichte organisatiebesturing.

Uitnodiging

Hoe kijk jij tegen deze ontwikkelingen aan? Volgens mij dragen kennis delen, inhoudelijk sparren en het bespreken van verschillende denkbeelden bij aan persoonlijke en organisatieontwikkeling. Mocht je de behoefte voelen, bel of mail ons even. Ga het gesprek aan met mij of een van mijn collega’s. Je bent bij deze van harte uitgenodigd.

Financieel detacheringsbureau FIT

Ook interessant:

De kernwaarden van Fit Professionals

Deskundig

Fit Professionals of Finance verstaan hun vak en blijven voortdurend in ontwikkeling. Ze stellen zich in alle situaties professioneel op. Ze gaan vertrouwelijk om met interne informatie. Wij waarborgen dit door toezicht te houden, training aan te bieden en te investeren in hun ontwikkeling.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Met onze opdrachtgevers gaan we voor langetermijnrelaties waarin we op basis van vertrouwen en respect waarde creëren. We delen graag onze kennis en ervaring om bij te dragen aan het behalen van professionele en zakelijke doelen.

Vitaal

We zetten hoog in op een gezonde balans tussen de mentale en de fysieke gezondheid van onze professionals. Dit leidt volgens ons tot betere prestaties, meer plezier en meer energie op de werkvloer. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze eigen verwachtingen en die van onze opdrachtgevers waarmaken en zelfs overtreffen.