fbpx

Cashflow: betekenis en waarom is het belangrijk?

Cashflow (in het Nederlands: kasstroom) is een ontzettend belangrijke KPI. Het is voor bedrijven een manier om hun prestaties te meten. Op deze pagina lees je wat cashflow is en welke soorten er zijn. Ook bespreken we het belang van vooruitkijken.

Cashflow betekenis

Laten we beginnen bij de basis, want wat is cashflow eigenlijk? Simpel gezegd is het je kasstroom: de inkomsten min de uitgaven over een bepaalde periode. Dit kan een maand zijn, maar ook een jaar.

Een cashflow laat je inzien hoe jij als bedrijf presteert. En scherp inzicht in data is cruciaal. Let wel op: dit is niet hetzelfde als je winst- en verliesrekening. Je kunt namelijk een positieve cashflow hebben, terwijl je eigenlijk verlies maakt. Bijvoorbeeld omdat de afschrijvingen nog niet zijn meegenomen of omdat openstaande facturen nog niet zijn betaald.

Cashflow berekenen – een simpel voorbeeld

Om je te laten zien hoe je cashflow berekent, geven we je een simpel voorbeeld. Stel dat er in september €50.000 binnenkomt, en €40.000 uitgaat. In dit geval heb je deze maand een positieve kasstroom van €10.000. Nogmaals: het gaat hier om het verschil tussen je ontvangsten en uitgaven, niet om je winst en verlies.

Drie soorten cashflow

Er bestaan drie soorten cashflow: operationele, investerings- en financieringscashflow. 

  • Operationele cashflow heeft te maken met de dagelijkse operatie van het runnen van een business. Dit zijn bijvoorbeeld de salarissen van medewerkers. Meestal zijn dit de grootste uitgaande geldstromen van een bedrijf.
  • Investeringscashflow omvat de inkomsten en uitgaven voor de duurzame investeringen die je doet. Voorbeelden hiervan zijn uitgaven zoals de computers en het meubilair op kantoor, maar ook de licenties van softwarepakketten die je afneemt. Inkomsten wat betreft investeringscashflow ontstaan wanneer je de investeringen weer verkoopt.
  • Financieringscashflow gaat over de uitgaven en investeringen rondom je financieringen. Bijvoorbeeld aandelen die je hebt, maar ook kredieten die uitstaan bij derden.

Het begrip cashflow uitgelegd

Waarom is cashflow belangrijk?

Voor organisaties is het ontzettend belangrijk om vooruit te kijken. Dat doen veel van onze finance professionals ook tijdens hun werkzaamheden voor klanten. Cijfers bieden perspectief. 

Het berekenen van cashflow is een goede eerste stap, maar vervolgens moet je op basis daarvan ook actie ondernemen. Bijsturen is cruciaal.

Heb je een negatieve kasstroom? Dat is niet altijd een probleem, bijvoorbeeld wanneer je een grote investering hebt gedaan. Maar houdt de negatieve cashflow lange tijd aan? Dat signaleert problemen en dan is onderzoek noodzakelijk. Finance professionals kunnen je helpen de inkomsten en uitgaven kritisch te bekijken, de juiste vragen te stellen en zo de oorzaak achterhalen.

Een langdurige positieve cashflow is een goed signaal voor zowel het bedrijf zelf als mogelijke investeerders. Je kunt als organisatie aan al je verplichtingen voldoen. Het houdt de motor draaiende – en dat is precies wat je als bedrijf wilt.

De kernwaarden van Fit Professionals

Deskundig

Fit Professionals of Finance verstaan hun vak en blijven voortdurend in ontwikkeling. Ze stellen zich in alle situaties professioneel op. Ze gaan vertrouwelijk om met interne informatie. Wij waarborgen dit door toezicht te houden, training aan te bieden en te investeren in hun ontwikkeling.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Met onze opdrachtgevers gaan we voor langetermijnrelaties waarin we op basis van vertrouwen en respect waarde creëren. We delen graag onze kennis en ervaring om bij te dragen aan het behalen van professionele en zakelijke doelen.

Vitaal

We zetten hoog in op een gezonde balans tussen de mentale en de fysieke gezondheid van onze professionals. Dit leidt volgens ons tot betere prestaties, meer plezier en meer energie op de werkvloer. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze eigen verwachtingen en die van onze opdrachtgevers waarmaken en zelfs overtreffen.